.Formulieren


Om het zoekwerk van de ouders wat te vergemakkelijken.
Het eerste is een Medische fiche. Dit is zeker belangrijk voor op kamp. Mocht je nog geen medische fiche hebben binnengebracht tijdens het jaar, dan kun je er steeds eentje ingevuld aan ons terug bezorgen.

Opgelet! Dit is een nieuwe versie van de medische fiche! Daarom vragen we om voor het kamp deze nieuwe versie in te vullen!!!

Medische fiche

Als je aangesloten bent bij een ziekenfonds (bv CM of onafhankelijk ziekenfonds,…) Dan kun je geld terugkrijgen voor je lidgeld of kampgeld.  Hieronder kun je zien wat je moet doen om geld terug te krijgen.

CM

Sport en spel zijn een paar van de belangrijkste hoekstenen van jeugdbewegingen. CM beloont kinderen en jongeren die daar bewust voor kiezen. Voor het lidmaatschap van een jeugdbeweging en/of de deelname aan een vakantiekamp geeft de CM een tegemoetkoming van 15 euro per jaar.

Wat moet je doen?

Een aanvraag tot tegemoetkoming gebeurt aan de hand van een kopie van de lidkaart van de jeugdbeweging of van het rekeninguittreksel met de betaling van het lid- of kampgeld. Kleef altijd een gele klever op de kopie en bezorg die via één van onze CM-brievenbussen.

Onafhankelijk Ziekenfonds

Zijn je kinderen bij een jeugdbeweging en gaan ze op kamp? Dan krijg je bij OZ Onafhankelijk Ziekenfonds een tussenkomst van € 5,00 per dag, per kind. Tot 20 dagen per kalenderjaar. Ook voor sportkampen ontvang je dezelfde tussenkomsten.

Bezorg ons een bewijsje van de inrichtende organisatie met de bevestiging dat je zoon of dochter aan het kamp heeft deelgenomen en wij doen de rest.

terugbetaling kampgeld OZ

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

Open volgend document voor de terugbetaling van kampgeld.

kampvergoeding